References

This post is also available in: Nederlands (Dutch)

Actiz. Administratieve lasten kosten verpleeghuiszorg 25.000 fte. https://nieuws.actiz.nl/administratieve-lasten-kosten-verpleeghuiszorg-25.000-fte. Accessed 12 June 2020.
Akkerman, Stevo. “De ander is leidraad voor het goede.” Trouw, 15 Aug. 2019, https://www.trouw.nl/religie-filosofie/de-ander-is-leidraad-voor-het-goede~bad6714b/.
Ambulance Mobile. Safetyhead Kopfstütze Für Rollstuhlfahrer - Ambulanz Mobile. 2020, https://www.ambulanzmobile.eu/project/safetyhead-kopfstuetze-fuer-rollstuhlfahrer.
AMF Bruns. FutureSafe Head & Backrest. 7 May 2020, https://www.amfbrunsamerica.com/futuresafe.php.
AMF-Bruns. “Der Kraftknotenadapter | Personen- & Rollstuhlsicherung im Fahrzeug.” Der Kraftknoten - Das Plus an Sicherheit, http://www.kraftknotenadapter.de/. Accessed 24 May 2020.
Appleyard, Bob. BPG1 Transportation of People Seated in Wheelchairs 1st Revision 2019. 2019, https://www.pmguk.co.uk/resources/best-practice-guidelines/bpg1-2019-revision.
BASt. Rechtssichere Beförderung von Rollstuhlfahrerinnen Und Rollstuhlfahrern. 2017, https://www.bast.de/BASt_2017/DE/Publikationen/Fachveroeffentlichungen/Fahrzeugtechnik/Downloads-Links/F2-positionspapier-d.html.
Bertocci, Gina E. Injury Risk Assessment of Wheelchair Occupant Restraint Systems in a Frontal Crash: A Case for Integrated Restraints. 2000, p. 17.
BGW. Sichere Beförderung in und mit dem Rollstuhl. Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtsphlege, 2015, https://www.bgw-online.de/SharedDocs/Downloads/DE/Medientypen/BGW%20Broschueren/BGW05-11-003_Sichere-Befoerderung-von-Menschen-mit-Behinderungen_Download.pdf?__blob=publicationFile.
Booy, Arie. Eigen bijdrage voor Wmo-taxivervoer op komst in Den Helder. https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200604_35869912/eigen-bijdrage-voor-wmo-taxivervoer-op-komst-in-den-helder. Accessed 8 June 2020.
Breukelen, Kees van. “De ergonomische zit deel 2.” Tijdschrift voor ergotherapie, 2010, p. 20, https://dwarslaesie.nl/wp-content/uploads/2016/09/De-ergonomische-zit-Kees-van-Breukelen.pdf.
CBR. Hoe kan ik een ontheffing van de autogordel / kinderbeveiligingsmiddelen aanvragen? 24 July 2018, http://www.cbr.nl/nl/veelgestelde-vragen/hoe-kan-ik-een-ontheffing-van-de-autogordel-kinderbeveiligingsmiddelen-aanvragen.htm.
Cooper, Rory A. “A Perspective on the Ultralight Wheelchair Revolution.” Technology and Disability, vol. 5, no. 3–4, Dec. 1996, pp. 383–92, https://doi.org/10.3233/TAD-1996-53-419.
Double Performance. “Wolturnus W5 ADL rolstoel.” Double Performance, https://www.doubleperformance.nl/producten/adlrolstoelen/wolturnus-w5/. Accessed 26 May 2020.
DVfR. Stellungnahme “Uneingeschränkte Mobilität für Menschen im Rollstuhl und Scooter sicherstellen.” Sept. 2019, https://www.dvfr.de/arbeitsschwerpunkte/stellungnahmen-der-dvfr/detail/artikel/dvfr-fordert-uneingeschraenkte-nutzung-des-oeffentlichen-personenverkehrs-fuer-menschen-mit-mobilitaetsh/.
EC. Medical Device Directive. European Council, 14 June 1993, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31993L0042&from=EN.
EC. Verordening  betreffende medische hulpmiddelen. eur-lex.europa.eu, 5 May 2017, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02017R0745-20170505&from=EN.
EU. REGULATION (EU) 2017/745 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on  Medical Devices. 5 Apr. 2017, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0745.
Euro NCAP. Official Site of The European New Car Assessment Programme. 2020, https://www.euroncap.com/nl.
Faber, Wim. “Edito.” Personenvervoer, vol. 3, no. 2019, June 2019, p. 5.
Firevaned. Firevaned CE Stroomdiagram Convenant En Crashtest. Firevaned, 2020, https://www.eengoedhulpmiddel.nl/firevaned/ce-stroomdiagram-convenant-en-crashtest.
Furneaux, Kathy, and Jean Zimmerman. Securing Special-Needs Equipment on the Bus. https://www.schoolbusfleet.com/10011743/securing-special-needs-equipment-on-the-bus. Accessed 22 May 2021.
Gelderblom, Erik. MDR Feiten En Fabels. 3 June 2019, https://mtintegraal.nl/artikelen/826/mdr-feiten-en-fabels.
Grapperhaus, F. P. J. “Wet van 24 oktober 2019, houdende regels over de veiligheid en kwaliteit van medische hulpmiddelen.” Staatscourant, 24 Oct. 2019.
Helsloot, Ira, et al. Risico’s en redelijkheid: verkenning naar een rijksbreed beoordelingskader voor de toelaatbaarheid van risico’s. Boom Juridische uitgevers, 2010.
ISO. ISO 7176-19:2008 + A1:2015. Wheelchairs-Wheeled Mobility Devices for Use as Seats in Motorvehicles. ISO, 2008.
Jackson, Peter Lawrence. Getting Design Right: A Systems Approach. CRC Press, 2010.
Kirby, R. L., et al. “Could Changes in the Wheelchair Delivery System Improve Safety?” CMAJ: Canadian Medical Association Journal, vol. 153, no. 11, Dec. 1995, pp. 1585–91, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1488010/.
Konrad, Tanja. “Sicherheit von Rollstuhlfahrern in Fahrzeugen | Der-Querschnitt.de.” Der Querschnitt, okrober 2013, p. 2, https://www.der-querschnitt.de/archive/10328.
Krabbendam, Vincent. Overgangsregeling Code VVR met een jaar verlengd. 16 May 2019, https://www.taxipro.nl/ondernemen/2019/05/16/overgangsregeling-code-vvr-met-jaar-verlengd/.
Krabbendam, Vincent. “Aanbesteding wmo-vervoer Den Helder mislukt.” TaxiPro, https://www.taxipro.nl/contractvervoer/2019/10/28/aanbesteding-wmo-vervoer-den-helder-mislukt/. Accessed 8 June 2020.
Krabbendam, Vincent. “Wmo-Vervoer Den Helder Verandert Niet Na Mislukte Aanbestedingen | TaxiPro.” Taxipro, https://www.taxipro.nl/contractvervoer/2019/12/30/wmo-vervoer-verandert-niet-na-mislukte-aanbestedingen/. Accessed 8 June 2020.
Krabbendam, Vincent. “‘Hopelijk is de bodem bereikt met vervoersaanbestedingen.’” TaxiPro, 19 Dec. 2019, https://www.taxipro.nl/contractvervoer/2019/12/19/hopelijk-is-de-bodem-bereikt-met-vervoersaanbestedingen/.
Krabbendam, Vincent. “Opdrachten doelgroepenvervoer steeds vaker niet gegund.” TaxiPro, 12 Dec. 2019, https://www.taxipro.nl/contractvervoer/2019/12/12/opdrachten-doelgroepenvervoer-steeds-vaker-niet-gegund/.
KRO NCRV. “Rock en roll rolstoel.” De rijdende rechter, KRO NCRV, 18 Mar. 2020, https://tvblik.nl/de-rijdende-rechter/rock-en-roltoel.
Mason, Barry. THE ERGONOMICS OF WHEELCHAIR CONFIGURATION FOR OPTIMAL SPORT PERFORMANCE. p. 197.
Medical Device Coordination Group. Questions and Answers on Custom-Made Devices & Considerations on Adaptable Medical Devices and Patient-Matched Medical Devices. https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/md_sector/docs/mdcg_2021-3_en.pdf.
Mesie, Peter. “Artikel: Stand Der Techniek, Noodzaak of Bijzaak?” D&F Passion for Safety, 7 Sept. 2012, https://www.denf.nl/artikelen/machineveiligheid/2012/stand-der-techniek,-noodzaak-of-bijzaak.
Meulen, Sander van der, and Eline Jonkers. Eindrapport_meerkosten_zorgvervoer_door_corona.pdf. 30 June 2020, https://www.knv.nl/wp-content/uploads/2020/07/Eindrapport_meerkosten_zorgvervoer_door_corona.pdf.
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV). 1990, https://wetten.overheid.nl/BWBR0004825/2020-01-01/#HoofdstukII_Paragraaf27_Artikel59.
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Medische hulpmiddelen vanaf 1 september weer alleen met CE-markering toegestaan - Nieuwsbericht - Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. 21 Oct. 2020, https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/08/11/medische-hulpmiddelen-vanaf-1-september-weer-alleen-met-ce-markering-toegestaan.
Moen, Niobe. “Kabinet: merkbaar minder drempels voor mensen met beperking.” Gemeente.nu, 19 June 2018, https://www.gemeente.nu/sociaal/kabinet-wil-meer-aanpassingen-voor-mensen-met-beperking/.
Mol, T. I., et al. Kwaliteitsborging van extramurale medische hulpmiddelen: een rolverkenning van gebruikers van medische hulpmiddelen, zorgverzekeraars, gemeenten en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd. 2017, p. 44, http://www.onderzoekpatientveiligheid.nl. ©2017 APH research Instituut.
Montfoort, Pauline. “Heb jij de rolstoel die je wilde? Peiling onder Lezerspanel.” Support Magazine, no. 2 (2020), mei 2020, pp. 26–28.
Nazarian, Rubik. Balm ‘s gedragsverandering model. | LinkedIn. 10 Aug. 2018, https://www.linkedin.com/pulse/balm-gedragsverandering-model-rubik-nazarian/.
Orton, Nicole R. Ride Safe Brochures. University of Michigan Transportation Research Institute (UMTRI), 5 July 2019, http://wc-transportation-safety.umtri.umich.edu/ridesafe-brochure.
Panteia. Kerncijfers zorgvervoer 2017. Panteia, 13 Dec. 2018, p. 10, https://ai-mobiliteit.nl/.