Opinie

18 december 2023 Roelof Veenbaas in Magazine Personenvervoer 6.23 p 16/17

Kwaliteit?

“May your choices reflect your hopes, not your fears” Nelson Mandela

De leerlingenvervoerscrisis is een complex probleem dat slecht enkelvoudige oplossingen verdraagt. Het kenmerk van complexe problemen is dat niemand, ik ook niet, een compleet beeld heeft van de gehele werkelijkheid. Anderzijds zijn mensen (zeker mensen rond de werkvloer) zich het sterkst bewust van die complexiteit en vaak ook het best toegerust om daar mee om te gaan. Door risico’s te signaleren en calamiteiten proberen vóór te zijn. Als ze die ruimte tenminste krijgen! Zoals Todd Conklin, senior Organisatie- en Veiligheidscultuur adviseur, aangeeft: “We moeten over risico’s blijven praten!

Dat vraagt kritisch blijven kijken naar de eigen rol, de ander open bevragen over hun beeld van de werkelijkheid en de signalen serieus nemen. Daar kunnen we nu al mee beginnen door het adagium “Er gaat ook veel wel goed!” flink uit te diepen. Wat gaat er waar goed? Wat kunnen we leren? Gebouwd op het werk van reuzen als Conklin, daarom deze opinie over de chauffeurscrisis in het leerlingenvervoer.
Wat verstáán we eigenlijk onder Kwaliteit in de sector?

Read More »

Is de crisis in het leerlingenvervoer een kwaliteits- of een veiligheidsprobleem?

Deze bijdrage is als Opinie artikel verschenen in PV Magazine 6 op 23 december 2022. De illustraties komen uit de film Crisis in het leerlingenvervoer

In de Covid periode is het contractvervoer sterk teruggelopen. Nu is er een vervolgprobleem: een chronisch tekort aan chauffeurs. Chauffeurs hebben ander werk gevonden of zijn gestopt. Er zijn bedrijven die hun chauffeurs met kunst en vliegwerk, met uitlenen en arbeidstijdverkorting en andere creatieve oplossingen, hebben weten te behouden.

Crisis

Uit een onderzoek van Ouders en Onderwijs (O&O) en tweets van Elijah Delsink van het leerlingenbelang (LBVSO) blijkt dat het tekort aan chauffeurs er nu voor zorgt dat op een aantal plekken het leerlingenvervoer dramatisch verloopt. Er zijn minder vaste ritten en vaste chauffeurs. Bedrijven brengen soms leerlingen in twee shifts naar school, waardoor leerlingen te laat op school komen. Of ze worden helemaal niet opgehaald. Doordat ouders dit opvangen missen ze werkuren en dit heeft gevolgen voor hun baan! Belangrijke lesuren, toetsen, worden gemist. Dat beschadigt leerlingen. Goed onderwijs staat op de tocht.

Read More »

Veiligheid anders in de rolstoeltaxisector

Veiligheid anders, investeer in vertrouwen.

Na het starten van mijn website met ideeën over veilig rolstoelvervoer is het tijd voor een pas op de plaats om na te denken over de toekomst. Hoe kan ik mijn ervaring en kennis gebruiken om betrokkenen bij het vervoer te helpen. Zit de branche, maar veel belangrijker, zitten chauffeurs en klanten daar wel op te wachten?
Hoe kan de veiligheid in de rolstoeltaxisector anders worden vormgegeven, meer vanuit de ervaring van de chauffeurs, passagiers en rolstoelconstructeurs? Investeer in wat goed gaat.

Read More »

Open brief Code VVR (SFM)

Onderstaande brief heb ik gestuurd naar de opstellers van de Code VVR en bij het vervoer en rolstoelverstrekking betrokken partijen. Omdat er momenteel twee Codes bestaan gebruik ik op hier de term Code VVR (SFM). De code is gepubliceerd door Sociaal Fonds Mobiliteit als secretariaat namens het Platform.
Voor mij zijn vooral de veiligheid en de samenwerking op de werkvloer bij verstrekking van rolstoelen en bij het vervoer van belang.

Read More »

Financiën en kwaliteit

Een, vanwege de citaten, iets langere blog:

Op het terrein van doelgroepenvervoer en hulpmiddelenverstrekking is al jaren een budget-kortingen spiraal naar beneden werkzaam. Als je denkt dat de bodem is bereikt, blijkt het toch nog weer lager te kunnen. Inmiddels lijkt, veel te laat, de kade het schip te gaan keren.

Read More »