Pièce de Résistance van de Code VVR

This post is also available in: English (Engels)

Musketon haaklabel

karabijnhaaksymbool uit de ISO norm 7176 deel 19
musketonhaak label ISO 7176/19

Voor een chauffeur is het soms moeilijk om te onderkennen waar het 4-punts vastzetsysteem (ISO 10542) moet worden bevestigd aan een rolstoel. De fabrikant van een veilig vervoerbare rolstoel heeft het musketon haaksymbool op die vastzetpunten geplakt. De fabrikant verklaart in zijn productinformatie dat de rolstoel geschikt is als zitplaats tijdens de rit.

Gluren bij de buren

Al vanaf 2008 wordt In Duitsland in een ronde tafel gesprek met veel partijen uit alle betrokken geledingen bij het vervoer, een veilig vervoer discussie gevoerd. Daaruit kwam een aantal position papers, waaronder onderstaande mogelijke oplossingsrichting van het Verband derTüv .

De Tüv onderscheidt (kort samengevat) meerdere vervoersoplossingen voor rolstoelgebruikers onderverdeeld in de volgende categorieën:
1. De voertuigstoel als zitplaats,
wanneer dat niet mogelijk is,
2. een standaard rolstoel (die af fabrikant voldoet aan EN 12183 of EN 12184),
wanneer een standaard rolstoel niet voldoet,
3a. gebruik een individueel aangepaste rolstoel waarbij een standaard rolstoel uit punt 2 als basis fungeert,
wanneer een individueel aangepaste rolstoel niet voldoet,
3b. gebruik een volledige rolstoel op maat, waarbij de fabrikant voldoet aan de MDD bijlage VIII punt 2 , waarbij gebruik gemaakt wordt van de normen EN 12183 of EN12184 en de rolstoel wordt beoordeeld op verantwoorde veiligheid in het rolstoelvervoer.
Het vastzetsysteem, waarmee de rolstoelen van categorie 2 en 3 worden vastgezet moet voldoen aan DIN 75078-2 (in Nederland ISO 10542).

Lees vooral de hele tekst voor probleemstelling en voorgestelde oplossing.

Vastzetpunten

Om een rolstoel te kunnen vervoeren moeten de vastzetpunten herkenbaar zijn. Daarom eist de ISO 7176/19 norm dat de vastzetpunten zijn aangegeven met vastzethaak-labels. Bij het uitvoeren van een crashtest wordt een rolstoel ook op deze punten vastgezet.

Volgens de norm moeten rolstoelen die geschikt zijn voor vervoer van categorie 1 (standaard rolstoel) en ook de daaruit afgeleide categorie 2 (individueel aangepaste standaard rolstoel) door de fabrikant voorzien zijn van de vastzethaak-labels.

Van een rolstoel op maat geeft de fabrikant/ rolstoelaanpasser de geschiktheid aan als zitplaats tijdens vervoer. Om het volgens voorschrift van de fabrikant/rolstoelaanpasser vastzetten mogelijk te maken, kan eveneens het betreffende musketon haaklabel op de 4 vastzetpunten zijn aangebracht.

Een rolstoelpaspoort geeft een verklaring over de geschiktheid van de rolstoel als zitplaats aan en eventuele aanvullende aandachtspunten.

Samengevat als voorstel (analoog aan de categorieën in het Tüv voorstel):

Voor de verstrekking is het van belang te kiezen uit een van de drie groene gedeeltes. Dan wordt de groep onveilige rolstoelen in het vervoer vanzelf kleiner. Gericht zoeken naar de groep onveilige rolstoelen is ook mogelijk. De rolstoelgebruiker is echter niet alléén verantwoordelijk voor de vervanging van een onvoldoende veilige rolstoel door een rolstoel uit de groene groep! zie DVfr stellingname o.a.

“De aansprakelijkheid bij het vervoer van rolstoel inzittenden in toegankelijke voertuigen mag noch op de gebruikers van rolstoelen en scooters, noch op de bestuurders van de voertuigen afgewenteld worden, want zij hebben nauwelijks invloed op de technische uitvoering van rolstoelen en van vastzetsystemen in de voertuigen. ” (vertaald uit het Duits.)

“Haftungsrisiken bei der Beförderung in öffentlichen Verkehrsmitteln dürfen weder auf die Nutze-rinnen und Nutzer von Rollstühlen oder Scootern noch auf die Kfz-Fahrerinnen und -Fahrer verlagert werden, denn diese haben kaum Einfluss auf die technische Ausstattung der Rollstuhl- und Personensicherung in Verkehrsmitteln.”

Een veilig vervoerbare rolstoel in de huidige situatie, betekent niet dat het vervoer volledig zonder risico is. Ten eerste is dat onmogelijk, iedereen loopt een bepaald risico op de weg. Ten tweede is een rolstoel nog steeds geen vaste voertuig zitplaats, waarvoor eenduidiger veiligheids-eisen gelden. Bij een voertuigstoel is exact te voorspellen waar de passagier zit, o.a. voor een goede gordelloop.

Maatschappelijke keuze

De mate van veiligheid die we acceptabel achten, kiezen we samen als maatschappij. Evenals het waarborgen van een vrije keuze uit de mobiliteitshulpmiddelen én uit de verschillende vervoersmogelijkheden. Het VN verdrag Rechten voor mensen met een beperking, is daarvoor leidend.
Die keuze vraagt een open discussie, waarbij alle partijen inclusief de overheid zijn betrokken. Opdat niet de beperkende opstelling van enkele partijen doorslaggevend is.

Wellicht is het mogelijk aan te sluiten bij de discussie die in Duitsland al heeft plaats gevonden? Een vrij verkeer tussen en in EU landen geldt toch ook voor rolstoelgebruikers?

Volgens de BGW :

“Als een individueel vervaardigde of speciaal aangepaste rolstoel nodig is of als er speciale accessoires aan de rolstoel worden bevestigd, is een klassieke crashtest over het algemeen niet mogelijk. Voor dergelijke hulpmiddelen kan momenteel geen bewijs van geschiktheid als voertuigstoel worden afgegeven. Een dilemma voor rolstoelgebruikers en vervoerders: de eersten willen en moeten mobiel zijn, de laatsten hebben rechtszekerheid nodig voor veilig vervoer. Een rondetafel waar momenteel door het Bundesministerium für arbeit und Soziales aan wordt gewerkt om dit probleem op te lossen – namelijk om bindende regels te creëren. Aan deze ronde tafel is de BGW vertegenwoordigd.” (vertaald uit het Duits.)

In Nederland staat de wetgeving, naar mijn overtuiging, momenteel “geschiktheid als voertuigstoel” niet in de weg; mits aangetoond is, dat voldaan is aan art. 59.4 RVV (ik zeg erbij, ik ben géén jurist):

“Deze passagiers worden vervoerd in een rolstoel die in het voertuig wordt vastgezet op een wijze die de stabiliteit van de rolstoel en de veiligheid van de rolstoelgebruiker waarborgt. ….. ”

Ik werk graag mee aan de open discussie.

Gelinkt aan

Zijn we niet iemand vergeten?

Maatwerk

Risico en risico analyse bij de keuze van een rolstoel.

Rijdende Rechter

Referenties

DVfR. Stellungnahme “Uneingeschränkte Mobilität für Menschen im Rollstuhl und Scooter sicherstellen.” Sept. 2019, https://www.dvfr.de/arbeitsschwerpunkte/stellungnahmen-der-dvfr/detail/artikel/dvfr-fordert-uneingeschraenkte-nutzung-des-oeffentlichen-personenverkehrs-fuer-menschen-mit-mobilitaetsh/.
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV). 1990, https://wetten.overheid.nl/BWBR0004825/2020-01-01/#HoofdstukII_Paragraaf27_Artikel59.
EC. Medical Device Directive. European Council, 14 June 1993, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31993L0042&from=EN.
VdTÜV. Legal Compliance for the Transportation of Wheelchair Users Policy Document of the Roundtable “Safe Mobility for People with Disabilities.” VdTÜV, 1 Sept. 2013, https://www.vdtuev.de/dok_view?oid=388608.

Eén antwoord op “Pièce de Résistance van de Code VVR”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *