Opinie

18 december 2023 Roelof Veenbaas in Magazine Personenvervoer 6.23 p 16/17

Kwaliteit?

“May your choices reflect your hopes, not your fears” Nelson Mandela

De leerlingenvervoerscrisis is een complex probleem dat slecht enkelvoudige oplossingen verdraagt. Het kenmerk van complexe problemen is dat niemand, ik ook niet, een compleet beeld heeft van de gehele werkelijkheid. Anderzijds zijn mensen (zeker mensen rond de werkvloer) zich het sterkst bewust van die complexiteit en vaak ook het best toegerust om daar mee om te gaan. Door risico’s te signaleren en calamiteiten proberen vóór te zijn. Als ze die ruimte tenminste krijgen! Zoals Todd Conklin, senior Organisatie- en Veiligheidscultuur adviseur, aangeeft: “We moeten over risico’s blijven praten!

Dat vraagt kritisch blijven kijken naar de eigen rol, de ander open bevragen over hun beeld van de werkelijkheid en de signalen serieus nemen. Daar kunnen we nu al mee beginnen door het adagium “Er gaat ook veel wel goed!” flink uit te diepen. Wat gaat er waar goed? Wat kunnen we leren? Gebouwd op het werk van reuzen als Conklin, daarom deze opinie over de chauffeurscrisis in het leerlingenvervoer.
Wat verstáán we eigenlijk onder Kwaliteit in de sector?

Read More »

Is de crisis in het leerlingenvervoer een kwaliteits- of een veiligheidsprobleem?

Deze bijdrage is als Opinie artikel verschenen in PV Magazine 6 op 23 december 2022. De illustraties komen uit de film Crisis in het leerlingenvervoer

In de Covid periode is het contractvervoer sterk teruggelopen. Nu is er een vervolgprobleem: een chronisch tekort aan chauffeurs. Chauffeurs hebben ander werk gevonden of zijn gestopt. Er zijn bedrijven die hun chauffeurs met kunst en vliegwerk, met uitlenen en arbeidstijdverkorting en andere creatieve oplossingen, hebben weten te behouden.

Crisis

Uit een onderzoek van Ouders en Onderwijs (O&O) en tweets van Elijah Delsink van het leerlingenbelang (LBVSO) blijkt dat het tekort aan chauffeurs er nu voor zorgt dat op een aantal plekken het leerlingenvervoer dramatisch verloopt. Er zijn minder vaste ritten en vaste chauffeurs. Bedrijven brengen soms leerlingen in twee shifts naar school, waardoor leerlingen te laat op school komen. Of ze worden helemaal niet opgehaald. Doordat ouders dit opvangen missen ze werkuren en dit heeft gevolgen voor hun baan! Belangrijke lesuren, toetsen, worden gemist. Dat beschadigt leerlingen. Goed onderwijs staat op de tocht.

Read More »

Veiligheid anders in de rolstoeltaxisector

Veiligheid anders, investeer in vertrouwen.

Na het starten van mijn website met ideeën over veilig rolstoelvervoer is het tijd voor een pas op de plaats om na te denken over de toekomst. Hoe kan ik mijn ervaring en kennis gebruiken om betrokkenen bij het vervoer te helpen. Zit de branche, maar veel belangrijker, zitten chauffeurs en klanten daar wel op te wachten?
Hoe kan de veiligheid in de rolstoeltaxisector anders worden vormgegeven, meer vanuit de ervaring van de chauffeurs, passagiers en rolstoelconstructeurs? Investeer in wat goed gaat.

Read More »

Open brief Code VVR (SFM)

Onderstaande brief heb ik gestuurd naar de opstellers van de Code VVR en bij het vervoer en rolstoelverstrekking betrokken partijen. Omdat er momenteel twee Codes bestaan gebruik ik op hier de term Code VVR (SFM). De code is gepubliceerd door Sociaal Fonds Mobiliteit als secretariaat namens het Platform.
Voor mij zijn vooral de veiligheid en de samenwerking op de werkvloer bij verstrekking van rolstoelen en bij het vervoer van belang.

Read More »

Inleiding

Veiligheid van het rolstoelvervoer

Om de veiligheid van het rolstoelvervoer te verbeteren kent Nederland een lange traditie. Waaronder een Code VVR, waarin regels staan waaraan de verschillende belanghebbende partijen zich zouden moeten houden. Er bestaan momenteel twee codes VVR naast elkaar. 1: de opvolger van de Code VVR uit 1999, op naam en onderhouden door Ap Peters (Code VVR A. Peters).
2: een code uitgegeven door Sociaal Fonds Mobiliteit (Code VVR SFMopens PDF file ) gesteund door o.a. KNV taxi, Firevaned en vakbonden, waarbij Ieder(in) heeft meegelezen.
Volgens deze tweede, veel soberder, Code VVR SFM mogen alleen rolstoelen die als type hebben voldaan aan een crashtest als zitplaats gebruikt worden in het doelgroepen taxi-vervoer. (Richtdatum invoering Code VVR SFM 1 januari 2021,)

Read More »

Rijdende Rechter

De rijdende rechter heeft, in de uitzending op 18 maart 2020, een geschil tussen een rolstoelgebruiker en een taxibedrijf beslecht. De vraag aan de orde was of zij al dan niet terecht geweigerd was in het rolstoelvervoer. Het bleek dat ze een rolstoel heeft die als type heeft voldaan aan de crashtest en vanuit de Code VVR (SFM) gewoon mee mag met het rolstoelvervoer.
De uitzending leverde nog wel een paar zoekplaatjes op.

Read More »

Maatwerk

Marjolein Quené zegt in haar boek over maatwerk (in het Angelsaksische management model):

“Maatwerk in dienstverlening is een illusie.
In de publieke dienstverlening wordt vaak gesproken over maatwerk. De gedachte is dat de klant of cliënt geheel op maat geholpen wordt.
Meestal bestaat dit maatwerk echter uit een product. De klant kan dan uit tien variabelen kiezen, in plaats vanuit twee. Elke variabele is echter wel van tevoren bedacht en vastgelegd door de organisatie.
Het is zelden zo dat de klant of cliënt echt kan aangeven waar hij behoefte aan heeft en dat dan in die behoefte wordt voorzien. Als de behoefte niet eerder door de organisatie is gedefinieerd, zijn maar heel weinig organisaties in staat om vervolgens wel aan de wens of behoefte van de klant of cliënt te voldoen. Meestal mogen de medewerkers dat eenvoudigweg niet. “

Read More »