Waar wil ik naar toe

Na een jaar blogs op deze website kan ik me voorstellen dat er mensen zijn zie zich afvragen, welk doel wil je bereiken.

Na het lezen van een observatie (citaat hieronder) van Herman Tjeenk Willink in “Groter denken kleiner doen” wil ik het doel helder formuleren, zodat samen met alle betrokkenen problemen in kaart gebracht kunnen worden en we goede algemeen geaccepteerde oplossingen kunnen vinden.

Read More »

Veiligheid, kwaliteit en een passende rolstoel

Een rolstoel moet passen als een handschoen!

Om als rolstoelgebruiker zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren worden bij elke rolstoelverstrekking functionele eisen opgesteld, waaraan een rolstoel moet voldoen. Een niet goed passende rolstoel kan grote gevolgen hebben voor de lichamelijke gesteldheid van de gebruiker en daarmee op het volgen van een opleiding, het kunnen werken, sport en andere dagelijkse activiteiten.
Daarom worden in veel gevallen deze eisen opgesteld samen met een ergotherapeut. Het kan betekenen dat een standaard fabrieksrolstoel moet worden aangepast om te kunnen voldoen aan het eisenpakket, of zelfs het verstrekken van een rolstoel naar maat volledig individueel aangepast op één rolstoelgebruiker.

Read More »

Overweging bij de Open Brief Code VVR (SFM)

Uit internationale literatuur blijkt dat de sterkte van een rolstoel (de botsproef) niet het meest belangrijk is voor veilig vervoer. Het juiste gebruik van gordels en vastzetsystemen in combinatie met de rolstoel en de (unieke) inzittende zijn minstens van even groot belang. Veiligheidsproblemen in het rolstoel(taxi)vervoer vragen om een gezamenlijke aanpak van alle betrokken partijen. Kijken vanuit het risico perspectief van de rolstoelinzittende en zijn/haar vervoersomgeving.

Read More »

Inleiding

Veiligheid van het rolstoelvervoer

Om de veiligheid van het rolstoelvervoer te verbeteren kent Nederland een lange traditie. Waaronder een Code VVR, waarin regels staan waaraan de verschillende belanghebbende partijen zich zouden moeten houden. Er bestaan momenteel twee codes VVR naast elkaar. 1: de opvolger van de Code VVR uit 1999, op naam en onderhouden door Ap Peters (Code VVR A. Peters).
2: een code uitgegeven door Sociaal Fonds Mobiliteit (Code VVR SFMopens PDF file ) gesteund door o.a. KNV taxi, Firevaned en vakbonden, waarbij Ieder(in) heeft meegelezen.
Volgens deze tweede, veel soberder, Code VVR SFM mogen alleen rolstoelen die als type hebben voldaan aan een crashtest als zitplaats gebruikt worden in het doelgroepen taxi-vervoer. (Richtdatum invoering Code VVR SFM 1 januari 2021,)

Read More »

Rijdende Rechter

De rijdende rechter heeft, in de uitzending op 18 maart 2020, een geschil tussen een rolstoelgebruiker en een taxibedrijf beslecht. De vraag aan de orde was of zij al dan niet terecht geweigerd was in het rolstoelvervoer. Het bleek dat ze een rolstoel heeft die als type heeft voldaan aan de crashtest en vanuit de Code VVR (SFM) gewoon mee mag met het rolstoelvervoer.
De uitzending leverde nog wel een paar zoekplaatjes op.

Read More »

Financiën en kwaliteit

Een, vanwege de citaten, iets langere blog:

Op het terrein van doelgroepenvervoer en hulpmiddelenverstrekking is al jaren een budget-kortingen spiraal naar beneden werkzaam. Als je denkt dat de bodem is bereikt, blijkt het toch nog weer lager te kunnen. Inmiddels lijkt, veel te laat, de kade het schip te gaan keren.

Read More »

Maatwerk

Marjolein Quené zegt in haar boek over maatwerk (in het Angelsaksische management model):

“Maatwerk in dienstverlening is een illusie.
In de publieke dienstverlening wordt vaak gesproken over maatwerk. De gedachte is dat de klant of cliënt geheel op maat geholpen wordt.
Meestal bestaat dit maatwerk echter uit een product. De klant kan dan uit tien variabelen kiezen, in plaats vanuit twee. Elke variabele is echter wel van tevoren bedacht en vastgelegd door de organisatie.
Het is zelden zo dat de klant of cliënt echt kan aangeven waar hij behoefte aan heeft en dat dan in die behoefte wordt voorzien. Als de behoefte niet eerder door de organisatie is gedefinieerd, zijn maar heel weinig organisaties in staat om vervolgens wel aan de wens of behoefte van de klant of cliënt te voldoen. Meestal mogen de medewerkers dat eenvoudigweg niet. “

Read More »