Waar wil ik naar toe

Na een jaar blogs op deze website kan ik me voorstellen dat er mensen zijn zie zich afvragen, welk doel wil je bereiken.

Na het lezen van een observatie (citaat hieronder) van Herman Tjeenk Willink in “Groter denken kleiner doen” wil ik het doel helder formuleren, zodat samen met alle betrokkenen problemen in kaart gebracht kunnen worden en we goede algemeen geaccepteerde oplossingen kunnen vinden.

Read More »

Veiligheid, kwaliteit en een passende rolstoel

Een rolstoel moet passen als een handschoen!

Om als rolstoelgebruiker zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren worden bij elke rolstoelverstrekking functionele eisen opgesteld, waaraan een rolstoel moet voldoen. Een niet goed passende rolstoel kan grote gevolgen hebben voor de lichamelijke gesteldheid van de gebruiker en daarmee op het volgen van een opleiding, het kunnen werken, sport en andere dagelijkse activiteiten.
Daarom worden in veel gevallen deze eisen opgesteld samen met een ergotherapeut. Het kan betekenen dat een standaard fabrieksrolstoel moet worden aangepast om te kunnen voldoen aan het eisenpakket, of zelfs het verstrekken van een rolstoel naar maat volledig individueel aangepast op één rolstoelgebruiker.

Read More »

Overweging bij de Open Brief Code VVR (SFM)

Uit internationale literatuur blijkt dat de sterkte van een rolstoel (de botsproef) niet het meest belangrijk is voor veilig vervoer. Het juiste gebruik van gordels en vastzetsystemen in combinatie met de rolstoel en de (unieke) inzittende zijn minstens van even groot belang. Veiligheidsproblemen in het rolstoel(taxi)vervoer vragen om een gezamenlijke aanpak van alle betrokken partijen. Kijken vanuit het risico perspectief van de rolstoelinzittende en zijn/haar vervoersomgeving.

Read More »